ДП «ДІCЕД»
Державний інститут
судових економіко-правових та
технічних експертних досліджень

Дослідний відділ комплексних економіко правових досліджень

   Дослідний відділ комплексних економіко-правових досліджень є  структурним підрозділом державного підприємства «Державний інститут судових економіко-правових експертних досліджень».

Основними напрямками діяльності відділу є здійснення функцій з питань методологічного, нормативно-правового та економічного аналізу і супроводження процесів санації та реструктуризації в судових та позасудових процедурах відновлення платоспроможності неплатоспроможних підприємств України, а саме: 

 • проведення економічного аналізу підприємств для виявлення кризових тенденцій у їх господарській діяльності;
 • моніторинг фінансових показників підприємств з метою запобігання банкрутству;
 • підготовка пропозицій з удосконалення законодавчих і нормативних актів щодо відновлення платоспроможності підприємств;
 • участь в розробці та впровадженні планів санації;
 • моніторинг виконання планів санації підприємств;
 • розробка принципів і основних методологічних положень інвестиційної політики;
 • нормативно-правове консалтингове забезпечення проведення судових процедур санації підприємств;
 • інформаційне супроводження судової процедури санації та санації до порушення провадження справи про банкрутство підприємства.

Відділом протягом останніх років виконані роботи за основними напрямами для партнерів-замовників:  

 1. План досудової санації УкрДержНДІКМ «Прометей», м. Маріуполь.
 2. План досудової санації ДП Харківський завод «Протон».
 3. Концепція досудової санації Державного підприємства «Хімпром», м.Первомайськ Харківської обл.
 4. Концепція досудової санації Світловодського казенного комбінату  твердих сплавів і тугоплавких металів.
 5. Визначення складу цілісного майнового комплексу Державного підприємства Науково-дослідний технологічний інститут «Темп».
 6. Аналіз фінансово-господарської діяльності Державного підприємства «Львівський державний завод «Лорта».
 7. Концепція досудової санації Тернопільського державного науково-технічного підприємства «Промінь».
 8. Аналіз діяльності   Державного підприємства «Запорізький конструкторсько-технологічний інститут сільськогосподарського машинобудування».
 9. План відновлення платоспроможності (реструктуризації) Черкаського державного заводу хімічних реактивів.
 10. План досудової санації Державного спеціального конструкторського бюро «Причал».
 11. План судової санації державного підприємства  «Укрметал».
 12. План санації ВАТ «Акціонерна компанія «Свема».
 13. Бізнес-план   модернізації готельного комплексу  «Братислава».
 14. План санації Державного науково-дослідного комплексу «Аістон».
 15. Визначення складу цілісного майнового комплексу ДП «Дніпропетровський державний проектний інститут житлового і цивільного будівництва «Дніпроцивільпроект», замовник - Міністерство регіонального розвитку та будівництва України.
 16. Визначення складу цілісного майнового комплексу ДП «Науково-дослідний і проектний інститут містобудування», замовник - Міністерство регіонального розвитку та будівництва України.
 17. «Розробка техніко-економічного обґрунтування виконання послуг з моніторингу української ділянки аміакопроводу «Тольятті-Горлівка-Одеса», замовник – УДП  «Укрхімтрансаміак».
 18. «Розробка бізнес-плану розвитку діяльності»,  замовник - ТОВ «ФК «ЄВРОКОММЕРЦ»  (м. Київ).

Крім того, виконані експертні висновки щодо планів санації:

 1. НВ КП «Фотомаш» (м.Шостка).
 2. ВАТ «ІНГУЛ» (м. Миколаїв).
 3. ВАТ «Харківський завод тракторних двигунів».
 4. «Харківський завод транспортного устаткування».
 5. Вінницького ДП «ВО «Хімпром».

Відділом за останні роки виконані науково-дослідні роботи по таких темах:

 1. «Аналіз та порівняльна оцінка методів досліджень руху фінансових потоків на підприємствах державного корпоративного сектора економіки України», замовник - ФДМ України.
 2. «Розробка методичних рекомендацій щодо проведення аналізу економічних показників діяльності підприємств для прийняття рішення з антикризового управління», замовник - Мінпромполітики України.
 3. «Розробка прогнозів економічного стану підприємств, підпорядкованих Мінпромполітики, на коротко- та середньострокову перспективу», замовник - Мінпромполітики України.
 4. «Дослідження ефективності здійснення судових процедур банкрутства», замовник - Мінпромполітики України.
 5. «Економіко-математичне моделювання господарсько-фінансового стану промислових підприємств», замовник - Мінпромполітики України. 
 6. «Розробка Програми інвестицій та заходів з розвитку ДП «Екоантилід» до 2010 року», замовник -  ДП «Екоантилід».
 7. «Розробка методики обґрунтування виділення цілісного майнового комплексу промислових підприємств», замовник - Мінпромполітики України.
 8. «Оцінка галузевих нормативів фінансових показників та їх вплив на платоспроможність промислових підприємств», замовник - Мінпромполітики України.
 9. «Комплексний аналіз та розробка середньострокових прогнозів основних показників розвитку окремих промислових підприємствМінпромполітики» 2010р., замовник - Мінпромполітики України.
 10. Розробка методичних рекомендацій щодо відновлення платоспроможності промислових підприємств, 2010 р., замовник ДП «УДНТЦ антикризових технологій»
 11. «Класифікація підприємств за допомогою байєсівських мереж з метою забезпечення випереджаючих заходів щодо запобігання банкрутству», 2010 р., замовник - Мінпромполітики України.
 12. Розробка планів реструктуризації підприємств оборонно-промислового комплексу, що включені до складу державного концерну «Укроборонпром», 2012 р., замовник – ДК «Укроборонпром» (74 підприємства).

З урахуванням наукового потенціалу та практичного досвіду відділ  спроможний виконувати послуги та розробляти методичні рекомендації з питань економічного аналізу і супроводження процесів відновлення платоспроможності та реструктуризації промислових підприємств та розробки : 

1. Фінансове оздоровлення підприємств:

 • аналіз фінансової, господарської та інвестиційної діяльності підприємства;
 • розробка планів санації підприємства у судових процедурах банкрутства;
 • підготовка пропозицій з удосконалення законодавчих і нормативних актів щодо відновлення платоспроможності підприємств.

2. Реструктуризація підприємств:

 • розробка та впровадження заходів з реструктуризації підприємства;
 • створення, ліквідація та реорганізація підприємств; 
 • підготовка техніко-економічних обґрунтувань (бізнес-планів) створення нових суб’єктів підприємницької діяльності на базі майна відокремлених структурних підрозділів підприємства;
 • експертна оцінка внесків  до статутних фондів новостворюваних підприємств;
 • підготовка проектів установчих документів новостворюваних суб’єктів підприємницької діяльності;
 • підготовка проектів реструктуризації підприємств та їх експертиза;
 • діагностика проблем підприємства, фінансовий менеджмент, корпоративне управління;
 • розробка стратегії розвитку підприємства.

Публікації фахівців відділу з даної тематики: 

1. Виявлення  ознак неплатоспроможності підприємства та можливого його банкрутства, / [О.І. Черняк, О.В. Крехівський, В.О.Монаков,  Д.В. Ящук]// К.:. «Статистика України», 2003, №4; 

3. «Розробка моделей класифікації українських підприємств за ймовірністю банкрутства з використанням дискримінантного аналізу та методу дерев рішень», / [ Д.В. Ящук О.І. Черняк, В.О.Монаков,  ]//   К.:. «Статистика України», 2011, №2. 

4. Крехівський О.В., Монаков В.О., Чирков В.Г. Санація підприємств. – К.: «Фенікс», 2009. – 202 с.

5. Чирков В.Г. Обгрунтування техніко-економічних заходів. Методичний посібник для пром..підприємств.-К.: Фенікс. -148 с.

6. Чирков В.Г. Эффектометрия: Популярные очерки.-К.:«Фенікс», 2005.– 240 с.

 

 

КОНСУЛЬТАТИВНА ПІДТРИМКА з ПИТАНЬ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

(для  підприємців, керівників і кредиторів на всіх етапах життєвого циклу підприємств).

 

1. Створення підприємств (організація власного бізнесу)

Питання:

 • прийняття рішення про створення власного підприємства (бізнес-проекту);
 • складання установчих документів суб'єктів підприємницької діяльності;
 • оцінки внеску в статутні фонди господарських товариств або, як уникнути конфліктів у майбутньому;
 • планування розвитку компанії (розробка бізнес-планів);
 • чи потрібні позичені кошти (кредити) на здійснення бізнес – проекту.

 

2. Як організувати ефективну роботу підприємства

Питання:

 • системна організація бізнесу в процедурах планування дій, координації та контролю виконання прийнятих рішень (ефективне управління);
 • розробка стратегії розвитку підприємства;
 • оптимізація організаційної структури підприємства або, як зменшити витрати на управління при поліпшенні якості робіт (послуг);
 • облік господарської діяльності.

 

3. Як залучити інвестора або отримати кредит

Питання:

 • підготовка підприємств до інвестицій: дослідження ринку, 
 • розробка бізнес-планів інвестиційних проектів; 
 • полегшення пошуку і придбання інвестиційних об'єктів;
 • проблеми безсистемного прийняття рішення з росту виробничої потужності; 
 • оцінка майна, майнових і немайнових прав бізнесу.

 

4. Що робити, щоб зберегти платоспроможність

 • моніторинг господарської діяльності;
 • проведення фінансово-економічного аналізу, виявлення тенденцій зниження платоспроможності;
 • розробка заходів щодо попередження банкрутства;
 • розробка планів відновлення платоспроможності (санації) до порушення справи про банкрутство (з урахуванням особливостей законодавства);
 • розробка і здійснення заходів щодо реструктуризації підприємства;
 • створення, ліквідація та реорганізація підприємств; 
 • підготовка техніко-економічних обґрунтувань (бізнес-планів) для створення нових суб'єктів підприємницької діяльності (реструктуризація);
 • розробка програм скорочення витрат (зменшення собівартості) на роботи (послуги).

 

5. Що робити, якщо криза все ж не обійшла підприємство (банкрутство)

Щоб уникнути непередбачуваності судових процедур банкрутства або пом'якшити їх наслідки, власнику бізнесу необхідно мати власне уявлення (концепцію) про те, як відновити платоспроможність або, як мінімізувати неминучі втрати. Ця концепція повинна бути розроблена на основі чинного законодавства та судової практики. 

Питання:

 • робота з кредиторами для позасудового врегулювання проблеми повернення кредиторської заборгованості (до порушення провадження справи про банкрутство);
 • припинення справи про банкрутство в процедурі «розпорядження майном»; особливості процедури;
 • особливості судових процедур банкрутства:
 • санації;
 • мирової угоди;
 • ліквідації банкрута;
 • особливості переходу судового процесу з однієї процедури в іншу. 

 

6. Ліквідація підприємства

Ліквідація підприємства може здійснюватися з ініціативи власника або в результаті визнання господарським судом боржника банкрутом.

Питання:

 • особливості ліквідації господарюючого об'єкта;
 • особливості реалізації майна банкрута; 
 • мінімізація майнових втрат власником; 
 • мінімізація фінансових втрат кредиторів; 
 • оцінка майна банкрута.

 

З питаннями звертатись: 

02660,  м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 15

тел.: + 38 044  517-70-20

e-mail:  silenko.dised@ukr.netSilenko@dised.com.ua

Начальник юридичного відділу Силенко Людмила Михайлівна