ДП «ДІCЕД»
Державний інститут
судових економіко-правових та
технічних експертних досліджень

Науково-дослідний відділ проблем та захисту інтелектуальної власності