ДП «ДІCЕД»
Державний інститут
судових економіко-правових та
технічних експертних досліджень

Оцінка майна та майнових прав

 

 

                 ШВИДКО                                        ЗРУЧНО                                   ПРОФЕСІЙНО                      ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ 

          

 

Незалежна оцінка майна - це процес визначення ринкової вартості майна та майнових прав на певну дату у відповідності з процедурами, встановленими положеннями (національними стандартами), методиками та іншими нормативно-правовими актами, затвердженими  Кабінетом Міністрів України і Фондом державного майна України.

Оцінка майна повинна бути об’єктивною, якісною, виконуватися з урахуванням усіх нормативів. Саме це дозволить задовольнити потреби замовника, а також стати інструментом для прийняття оптимальних рішень щодо особистого майна.

Це – одна з основних причин, чому ДП «ДІСЕД» дотримується принципів професіоналізму і якості в оціночній діяльності та порядності у відносинах із замовником.

 

                                                                                                                           Оцінка транспортних засобів 
                                                   Оцінка нерухомого майна                                         та обладнання                                   Оцінка земельних ділянок

                                                                                            

 

                                                           Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв,
                                                                  цінних паперів,майнових прав та                                                                           Оцінка прав на об’єкти 
                                                                          нематеріальних активів                                                                                 інтелектуальної власності

                                                                                                                                                                                                                                                                          

Оцінка нерухомого майна

Проводиться при:

 • приватизації
 • здачі об’єктів в оренду
 • розробці інвестиційних проектів та залученні інвесторів
 • кредитування під заставу об’єктів нерухомості
 • вирішенні майнових спорів
 • переоцінці основних засобів
 • інших операціях, пов’язаних з реалізацією майнових прав на нерухоме майно

Об’єкти оцінки:

 • квартири
 • житлові будинки та котеджі
 • адміністративно-офісні будівлі та приміщення
 • виробничо-складські будівлі та приміщення
 • споруди та передавальні пристрої

Необхідні документи:

 • документ (копія), що підтверджує право власності на нерухоме майно (свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу, договір дарування, міни тощо)
 • технічний паспорт БТІ (копія) на нерухоме майно (експлікації, поверховий план, оцінний акт)
 • витяг (копія) з реєстру "Про реєстрацію прав власності на нерухоме майно"
 • виписка з балансу для юридичних осіб – замовників
 • паспорт (копія) та ідентифікаційний код (копія) для фізичних осіб - замовників


Транспортні засоби та обладнання

Проводиться при:

 • внесенні рухомого майна у статутний капітал підприємства
 • оформленні застави
 • лізингу
 • переоцінці основних засобів

Об’єкти оцінки:

 • колісні транспортні засоби
 • літальні апарати
 • судноплавні засоби
 • трубопровідний транспорт
 • серійне технологічне обладнання
 • спеціальне обладнання
 • технологічні лінії (універсальна, спеціальна, технологічний комплекс)
 • оргтехніка, обчислювальна техніка, засоби зв'язку
 • будівельна і дорожня техніка, підйомно-транспортні машини

Необхідні документи для оцінки транспортних засобів:

Оцінка колісних транспортних засобів (КТЗ):

 • свідоцтво (копія) про реєстрацію КТЗ
 • пробіг (показання одометра) КТЗ
 • паспорт (копія) та ідентифікаційний код (копія) для фізичних осіб – замовників
 • виписка з балансу для юридичних осіб – замовників
 • паспорт (копія) та ідентифікаційний код (копія) для фізичних осіб - замовників

Оцінка інших транспортних засобів:

 • в залежності від виду транспортного засобу необхідні документи визначаються індивідуально

Необхідні документи, необхідні для оцінки машин і устаткування:

 • документ, що підтверджує право власності на майно (копія договору на покупку/поставку обладнання)
 • повне найменування обладнання (марка, модель, серія)
 • завод/фірма, країна виробник
 • рік випуску
 • технічні характеристики об'єкта згідно технічної документації
 • інвентарний номер, повна і залишкова балансова вартість на останню звітну дату перед датою оцінки (у разі, якщо власник об'єкту - юридична особа)
 • відомості про консервацію і ремонт (заміна вузлів, агрегатів, удосконалення)


Цілісні майнові комплекси, паї, цінні папери, майнові права та нематеріальні активи

Об’єкти оцінки:

 • діючі підприємства
 • акції, пакети акцій, що котуються на біржі акцій
 • родовища, ліцензії на розробку родовищ
 • інвестиційні проекти
 • бізнес
 • банки, акції банків

Перелік необхідних документів уточнюється в індивідуальному порядку.

Права на об’єкти інтелектуальної власності

Об’єкти оцінки:

 • товарні знаки
 • патенти
 • ноу-хау
 • технічна і технологічна документація
 • комп'ютерні програми та бази даних
 • промислові зразки
 • нематеріальні активи

Необхідні документи для оцінки об’єктів інтелектуальної власності (ОІВ):

 • документи, що підтверджують діють на дату оцінки права на об'єкт оцінки (правовстановлюючі документи: патент на винахід, промисловий зразок, корисну модель або свідоцтво на товарний знак, або ліцензійний договір і тощо)
 • документи, що містять відомості про наявність обтяжень, які діють щодо об'єкта оцінки, включаючи обтяження заставою або борговими зобов'язаннями, наявністю ліцензійних угод, договорів, контрактів і т.д.
 • документи, що встановлюють кількісні та якісні характеристики об'єкта оцінки та умови його господарського використання
 • опис об'єкта інтелектуальної власності
 • опис компанії, що використовує даний об'єкт, копії договорів на передачу права на використання ОІВ
 • відомості про аналоги оцінюваного об'єкта інтелектуальної власності (відмінності оцінюваного об'єкту від його аналогів)
 • відомості про витрати на створення і рекламу об'єкта інтелектуальної власності
 • відомості про продажі об'єктів, зроблених з використанням оцінюваного об'єкта інтелектуальної власності (фінансові показники, споживачі, конкуренти, територіальна диверсифікація продажів)
 • бізнес-плани розвитку підприємства
 • маркетингові дослідження ринку, де використовуються ОІВ

Перелік документів не є вичерпним та може бути змінений після детального ознайомлення оцінювача з ОІВ.

Приблизний список документів, які необхідні для успішного та законного проведення оцінки земельні ділянки:

 • копії документів, що встановлюють особу замовника/власника (паспорт, ідентифікаційний код);
 • документи, що підтверджують права власності на землю (Державний акт на володіння землею, договір оренди, або купівлі);
 • довідка про присвоєння кадастрового номеру та план ділянки;
 • інформація, про існування обмежень використання ділянки; 
 • інформація про наявність інженерних мереж та комунікацій;
 • інформація про споруди, що знаходяться на ділянці; 

Наведений перелік може змінюватися в залежності від форм власності (комунальна, державна або приватна), цілей використання земельної ділянки та цілей проведення оцінки. 

Зв’язавшись з нашими консультантами, Ви отримаєте детальну інформацію про порядок проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, а також повний список документів, необхідних для її проведення.  

Експертна грошова оцінка земельних ділянок використовується при здійсненні цивільно-правових угод щодо земельних ділянок та прав на них.

Дану процедуру проводять у таких випадках:

1. Під час оформлення цивільно-правових угод і затвердження управлінського рішення.

 • для позначення вартості землі в бухгалтерському звіті підприємств чи організацій;
 • для підписання договору купівлі-продажу ділянок (для нотаріусів);
 • для відкриття кредиту під заставу земельної ділянки в банкових установах;
 • для з’ясування розмірів збитку у випадку нанесення шкоди власникам або землекористувачам;
 • для занесення ділянки до статутного фонду організації та підприємства;
 • для розв’язання майнової суперечки в судовій установі;
 • для оцінювання прав оренди та прав обмеженого користування чужою землею.

2. Під час викупу землі з державної власності відповідно до договору про оренду землі в разі, якщо на ній розташовуються об’єкти нерухомості, які належать землевласникові чи землекористувачеві.

До експертної оцінки землі входять такі види роботи:

 • оглядання земельних ділянок і з’ясування поточної ситуації на земельному ринку;
 • оформлення результатів у звіті та висновках щодо нього;
 • аналіз документації, наданої замовником задля проведення оцінки;
 • обрання методичного підходу до проведення оцінки;
 • обґрунтування найефективнішого використання землі;
 • розрахунок розміру вартості об’єкта оцінювання.

Документи, що необхідні для здійснення експертної оцінки ділянки під час оформлення цивільно-правової угоди та прийняття управлінського рішення:

1. Юридичним особам:

 • копії статуту юридичної особи, свідоцтва щодо реєстрації юридичної особи, довідки ЄДРПОУ;
 • за наявності обмежень або обтяжень землі треба надати відомості про це (обмеження права на власність, заставою, договір сервітуту).

2. Фізичним особам:

 • двостороння копія держакту про право на власності на земельну ділянку;
 • копія перших двох сторінок і з пропискою паспорту;
 • копія ідентифікаційного коду;
 • за наявності обмежень або обтяжень землі треба надати відомості про це (обмеження правовласництва, заставою, договір сервітуту).

Перелік документів, що необхідні для здійснення оцінювання землі при викупі ділянки державної власності:

1. Фізичним особам

 • рішення чи розпорядження про узгоджений продаж (дається дозвіл на підготовку експертної грошової оцінки) земельної ділянки (оригінал);
 • документи, що встановлюють право на землю;
 • документи, що встановлюють право на будівлі та споруди, які розташовані на зазначеній ділянці;
 • копія договору купівлі-продажу об’єкта нерухомості;
 • копія акту прийому-передачі нерухомості;
 • акт приведення в експлуатацію об’єкта нерухомості;
 • копія свідоцтва про право власності об’єкту нерухомого майна;
 • свідоцтво щодо реєстрування суб’єкта підприємницької діяльності;
 • паспорт та ідентифікаційний код громадянина України;
 • документи, надані розробниками землевпорядних документацій:
 • кадастровий план з печаткою;
 • ситуаційний план ділянки (копії), засвідчений печаткою земельних ресурсів;
 • документи, надані замовником за умов сприяння місцевими органами ресурсів землі;
 • виписка за формою 6 – зем.;
 • витяг про нормативну грошову оцінку земельної ділянки;
 • висновок щодо наявності сервітутів та обмежень на ділянці.

2. Юридичним особам:

Тіж самі документи що і для фізичних осіб та ще документи, що встановлюють право юридичної особи:

 • свідоцтво державної реєстрації юр.особи;- довідка про занесення до Єдиного державного реєстру організацій і підприємств України;
 • статут юридичної особи;
 • свідоцтво платника податку.

Вартість робіт договірна.

ЧОМУ ОБИРАЮТЬ НАС

ПРОФЕСІОНАЛІЗМ

 • Наші фахівці мають  багаторічний досвід роботи, кваліфікаційні  сертифікати і володіють  необхідним матеріально-технічним та науковим потенціалом.  

ЕКОНОМІЯ ЧАСУ і  КОШТІВ

 • Наші ціни на послуги нижче ніж на аналогічні послуги на ринку.
 • Безкоштовні он-лайн консультації.
 • Зручне он-лайн оформлення Вашого замовлення та оперативність його виконання.

РОБОТА ПО ВСІЙ УКРАЇНІ

Зручна і відпрацьована схема роботи з клієнтами, які знаходяться не в Києві.

ЗРУЧНИЙ ГРАФІК РОБОТИ

Виїзд експерта у зручний для Вас час

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

Ми дбаємо про охорону особистих даних клієнта.

НАМ ДОВІРЯЮТЬ

 • Фонд Державного майна України
 • ПАТ «Ощадбанк»
 • Національний банк України
 • Публічне акціонерне товариство «Науково-технічний комплекс «ЕЛЕКТРОНПРИЛАД»
 • ДП «Машинобудівна фірма «Артем»
 • ДП «Жулянський машинобудівний завод «Візар»
 • ДП «Конструкторське бюро «Артилерійське озброєння»
 • ДП «НТК статистичних досліджень»
 • Державне підприємство Київський завод «Імпульс»
 • Київське казенне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство
 • Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України 
 • Державна наукова установа «Книжкова палата України імені Івана Федорова»
 • адвокати по судовим справам
 • юридичні особи приватної форми власності
 • фізичні особи громадяни України
 • арбітражні керуючі

З питаннями звертатись: 

02660,  м. Київ, вул. М. Раскової 15

тел.: + 38 044 517-70-20

e-mail:  fastovski@dised.com.ua

Фастовський  Леонід Наумович