ДП «ДІCЕД»
Державний інститут
судових економіко-правових та
технічних експертних досліджень

Науково-дослідний відділ з стандартів та методології

Одним з основних напрямків наукової діяльності відділу є виконання робіт з розроблення національних стандартів, гармонізованих з міжнародними та європейськими.

Гармонізація національних стандартів згідно з міжнародними стандартами та процедурами є ключовою умовою для прийняття країни в СОТ. Прийняті стандарти повинні бути ідентичними із європейськими, тобто їх положення повинні бути прийняті без змін. Тому прискорення темпів гармонізації національної нормативної бази України зі стандартами ЄС зараз особливо актуально. 

Варто зазначити, що для країн, які претендують вступити до ЄС існує вимога щодо необхідності впровадження на національному рівні не менше, ніж 80 % стандартів, чинних у ЄС.

Впровадження міжнародних та європейських стандартів дозволить використати досвід та досягнення розвинутих країн у національній економіці, сприятиме виходу українських товарів на світовий ринок, пришвидшить інтегрування України в єдиний європейський простір.

Україна представлена у 9 міжнародних та європейських організаціях зі стандартизації: IEC (Міжнародна електротехнічна комісія), CEN (Європейський комітет зі стандартизації), CENELIK (Європейський комітет зі стандартизації в електротехніці), які є партнерами Міжнародної організації зі стандартизації (ISO).

         

Наше підприємство займається розробкою національних стандартів у сфері:

  • безпеки промислової продукції, умов та безпеки праці (організаційно-методичних та загально-технічних стандартів); 
  • засобів індивідуального захисту працюючих (організаційно-методичних, загально-технічних стандартів, стандартів на продукцію, методи контролю).

Фахівці нашого підприємства виконують науково-дослідні та практичні роботи у сфері стандартизації:

  • розробка національних стандартів, гармонізованих з міжнародними та європейськими; 
  • організаційно-методична та консультаційна допомога при розробці технічних умов та інших категорій нормативних документів;
  • розробка технічних умов на продукцію та інших нормативних документів; 
  • організаційно-методична та консультаційна допомога при погодженні технічних умов із замовниками, державними наглядовими органами, відомчими, галузевими, спеціалізованими технічними та науковими організаціями, профільними державними комітетами.

Відділ надає консультативну допомогу іншим суб’єктам стандартизації та користувачам стандартів, споживачам за погодженими з ними умовами. За наявності замовлення організує виконання науково-дослідних робіт для виявлення в розробленні нових вимог до об’єктів стандартизації та розвитку стандартизації.

З питаннями звертатись: 

02660,  м. Київ, вул. М. Раскової 15

тел.: + 38 044 517-83-84, 517-70-20

e-mail:  rudenko@dised.com.ua

Руденко Людмила Іванівна