ДП «ДІCЕД»
Державний інститут
судових економіко-правових та
технічних експертних досліджень

Методичні рекомендації

На сьогоднішній день завершено актуалізацію Методичних рекомендацій з формування собівартості продукції (робіт, послуг), затверджених наказом Міністерства промислової політики України від 09.07.2007 р. № 373.

Було розроблено «Зміни та доповнення до Методичних  рекомендацій  з  формування собівартості  продукції ( робіт, послуг) у промисловості», які  приведені у  відповідність з внесеними змінами  та доповненнями в Податковий кодекс України, Закони України та  Положення (стандарти) бухгалтерського  обліку  за  2014 -2016 рр..

Для підприємств, які  вже придбали  Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) реалізація “Змін та доповнень до Методичних рекомендацій за 2014-2016 роки.” здійснюється  в електронному вигляді на  компакт-диску - вартістю 250 грн., в тому числі ПДВ -41,67 грн.

Методичні рекомендації (МР) застосовуються для здійснення планування, ведення обліку і калькулювання виробничої собівартості продукції, робіт і послуг промислового характеру як на промислових  підприємствах, так  і в непромислових організаціях, які випускають промислову продукцію, незалежно від форм власності і господарювання (крім бюджетних установ).

В МР наведені: вся необхідна нормативно-законодавча база, методичні та методологічні рішення щодо: групування витрат за економічними елементами, розподілу виробничих витрат між об’єктами обліку виробничих витрат та визначення собівартості продукції; особливостей формування собівартості продукції при використанні давальницької сировини; складання кошторисів витрат на виробництво, планової (нормативної) калькуляції; методів обліку витрат і калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг); особливостей планування та обліку у допоміжних виробництвах;обліку незавершеного виробництва і напівфабрикатів власного виробництва; зведеного обліку витрат на виробництво; калькулювання фактичної собівартості одиниці продукції, особливостей калькулювання собівартості продукції, одержаної в комплексному виробництві; номенклатури витрат загальновиробничих, адміністративних витрат, витрат на збут; визначення ціни та рентабельності виробництва продукції (робіт, послуг).

Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості) є необхідним інструментом для вирішення всіх облікових питань, які можуть бути  на Вашому  підприємстві.

 

У зв’язку  з таким системним, комплексним підходом МР видані видавництвом  в об’ємі 710 сторінок, у твердій обкладинці з додатковим  компакт-диском  із змінами та доповненнями  за 2014-2016 рр.-  вартістю  750 грн.,  в  тому числі  ПДВ  125 грн.

Для виписки рахунку і податкової накладної просимо направити інформацію на електронну адресу : melnik@dised.com.ua  або  tata.15@meta.ua

Телефони для довідок: (044)517-70-20,  517-65-88,   виконавець: Мельнік Тетяна Володимирівна (066) 749-93-46