ДП «ДІCЕД»
Державний інститут
судових економіко-правових та
технічних експертних досліджень

Методичні рекомендації

На сьогоднішній день ведеться робота з актуалізації Методичних рекомендацій з формування собівартості продукції (робіт, послуг), затверджених наказом  Міністерства промислової політики України від 09.07.2007 р. № 373 за період 2014-2015 роки.