ДП «ДІCЕД»
Державний інститут
судових економіко-правових та
технічних експертних досліджень

СТАНДАРТИ ТА МЕТОДОЛОГІЇ

Державне підприємство «Центр оцінки та інформації» (ДП «ЦОІ») розробило перші  редакції проектів таких національних стандартів:

 

–– ДСТУ EN1037:20__ (EN1037:1995 + A1:2008, IDT) Безпечність машин. Запобігання несподіваному пуску;

–– ДСТУ ENISO14159:20__ (EN ISO 14159:2008, IDT;  ISO14159:2002, IDT)  Безпечність машин. Вимоги гігієни до конструкції машин;

–– ДСТУ ENISO14123-1:20__ (EN ISO 14123-1:2015, IDT; ISO14123-1:2015, IDT) Безпечність машин. Зниження ризику для здоров’я, спричинюваного небезпечними речовинами, виділюваними машинами. Частина 1. Принципи і технічні вимоги для виробників машин;

–– ДСТУ ENISO14123 -2:20__ (ENISO14123-2:2015, IDT; ISO14123-2:2015, IDT) Безпечність машин. Зниження ризику для здоров’я, спричинюваного небезпечними речовинами, виділюваними машинами. Частина 2. Методологія визначання порядку перевіряння.

Ваші зауваження та коментарі до проектів національних стандартів просимо надсилати на електронну адресу:       rudenko@dised.com.ua